Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 33)

15-03-02011 | 10:52:29

命令形(めいれいけい)ー禁止形(きんしけい) Thể mệnh lệnh -Thể cấm đoán -Cách chia từ thể từ điển sang thể mệnh lệnh.

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 32)

15-03-02011 | 10:50:51

I/Cấu trúc + Ngữ pháp -Cấu trúc: V(た形-Thể quá khứ)+ほうがいいです。       Vない        +ほうがいいです。

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 31)

15-03-02011 | 10:43:46

Thể ý hướng - 意向形 A/Cách chia động từ , từ thể ます sang thể ý hướng 1.Với động từ ở nhóm I -Cách chuyển:Chuyển từ cột い của động từ ở thể ます sang cột お+う

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 30)

15-03-02011 | 10:41:45

I/Mẫu câu+ Ngữ pháp -Mẫu câu: N1 に N2 が~~てあります。 -Ngữ pháp: Diễn tả chi tiết hơn một vật hiện hữu ở trạng thái như thế nào

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 29)

15-03-02011 | 10:40:11

I/Mẫu câu + Ngữ pháp -Mẫu câu: N が/は ています (Động từ chia thể て+います)

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 28)

15-03-02011 | 10:38:18

I/ Mẫu câu:V1(bỏ ます)ながら、V2ます -Ngữ pháp: Vừa làm V1 vừa làm V2,V1 luôn luôn là hành động phụ so với V2.

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 27)

15-03-02011 | 10:35:41

I 可能形(かのうけい)- Thể khả năng 1.Cách chuyển từ thể ます sang thể khả năng a.Với các động từ ở nhóm I: Chuyển từ cột い sang cột え Ví dụ:

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 26)

16-02-02011 | 03:33:28

I. Cấu trúc: V(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aい(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aな(普通形-Thể thông thường)+ んです。 N(普通形-Thể thông thường)+ んです。

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 25)

16-02-02011 | 03:31:25

I/ Mẫu câu + Cấu trúc -Mẫu câu: Vế 1(Điều kiện) たら、 Vế 2( kết quả). **Nếu điều kiện ở vế 1 xảy ra thì sẽ có kết quả ở vế 2.

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 24)

16-02-02011 | 03:29:45

I/Mẫu câu + Cấu truc 1/-Mẫu câu: Mình nhận từ ai đó một cái gì đó. -Cấu trúc: S は わたし に N をくれます。

Chi tiết


Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096


Nguyễn Trọng Lượng - Hà Nội
0987 932 932


Phạm Trung Thuận - Hà Nội
0964 30 30 30

Online

Visit : 9.197.012
Online : 32

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - du hoc ireland - link vao fun88, w88, v9bet - dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất - du học đài loan

nhận định bóng đá

tips bóng đá

du hoc ireland

vape shop

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

chung chi a2

dịch tiếng anh chính xác nhất

dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất

dịch tiếng anh bằng hình ảnh

dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng