Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Một số các dạng phó từ đặc biệt đứng ở đầu câu

16-02-02011 | 10:50:38

• In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không. Under no circumstances should you lend him the money.

Chi tiết


That và which làm chủ ngữ của câu phụ

16-02-02011 | 10:48:46

Nó đứng đầu câu phụ, thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước nó và làm chủ ngữ của câu phụ. Do đó nó không thể nào bỏ đi được.

Chi tiết


To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì

16-02-02011 | 10:47:27

I’ll have Peter fix my car. I’ll get Peter to fix my car. 1. To have/to get sth done = Đưa cái gì đi làm • Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu câu như vậy: To want/ would like Sth done.

Chi tiết


Câu bị động

16-02-02011 | 10:46:15

• Người ta dùng câu bị động để nhấn mạnh vào tân ngữ của câu chủ động. • Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.

Chi tiết


Từ nối

16-02-02011 | 10:45:18

1. Because, Because of • Đằng sau Because phải dùng 1 câu hoàn chỉnh nhưng đằng sau Because of phải dùng 1 ngữ danh từ. • Because of = on account of = due to

Chi tiết


Cách dùng long & (for) a long time

16-02-02011 | 10:44:05

• Long được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. 72) Have you been waiting long? 73) It does not take long to get to her house. 74) She seldom stays long.

Chi tiết


Một số cách dùng cụ thể của more & most

16-02-02011 | 10:43:17

• More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ 71) We need more time. 72) More university students are having to borrow money these day.

Chi tiết


Phân biệt thêm về cách dùng alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much

16-02-02011 | 10:42:29

• Các thành ngữ trên tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ alarge number of/ much/ many (formal)

Chi tiết


Một số trường hợp cụ thể dùng much & many

16-02-02011 | 10:41:29

• Many/ Much + noun/ noun phrase như một định ngữ. 1 She didn’t eat much breakfast (Cô ta không ăn sáng nhiều)

Chi tiết


Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

16-02-02011 | 10:39:50

1. So sánh bằng • Cấu trúc sử dụng là as .... as S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun • Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

Chi tiết


Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096


Nguyễn Trọng Lượng - Hà Nội
0987 932 932


Phạm Trung Thuận - Hà Nội
0964 30 30 30

Online

Visit : 9.359.515
Online : 62

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - du hoc ireland - link vao fun88, w88, v9bet - dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất - du học đài loan

nhận định bóng đá

tips bóng đá

du hoc ireland

vape shop

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

chung chi a2

dịch tiếng anh chính xác nhất

dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất

dịch tiếng anh bằng hình ảnh

dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng