Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 39)

15-03-02011 | 01:12:30

I/Cấu trúc + Ngữ pháp: 1.Cấu trúc: V(て形) Vないーー>なくて,~~~ Aいーー>くて、 ~~~ Aなーー>で、  ~~~ Nーー>で、  ~~~

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 38)

15-03-02011 | 01:11:03

I/Cấu trúc + Ngữ pháp Cấu trúc: V(辞書形)+ のは A です。 Ngữ pháp:Khi động từ ở thể từ điển cộng với の sẽ biến thành danh từ hay còn gọi là danh từ hóa động từ. Dùng để diễn đạt cảm tưởng, đánh giá đối với chủ thể của câu văn và có tác dụng nhấn mạnh vấn đề muốn nói.

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 37)

15-03-02011 | 01:09:17

受身(うけみ)- Thể bị động *Cách chia từ thể ます sang thể bị động. Nhóm I: Chuyển từ cột い sang cột あ rồi cộng thêm れます。

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 36)

15-03-02011 | 01:06:22

I/Cấu trúc + Ngữ pháp -Cấu trúc: V1(辞書形)ように、V2 V1ない ように、V2

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 35)

15-03-02011 | 10:56:37

A-Thể điều kiện_条件形_じょうけんけい I/Cách chia động từ , từ thể ます sang thể điều kiện (条件形_じょうけんけい)

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 34)

15-03-02011 | 10:54:54

I/Cấu trúc + Ngữ pháp -Cấu trúc: +V1(辞書形)+ とおりに、V2 +V1(た形)+ とおりに、 V2 +N  の とおりに、V2

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 33)

15-03-02011 | 10:52:29

命令形(めいれいけい)ー禁止形(きんしけい) Thể mệnh lệnh -Thể cấm đoán -Cách chia từ thể từ điển sang thể mệnh lệnh.

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 32)

15-03-02011 | 10:50:51

I/Cấu trúc + Ngữ pháp -Cấu trúc: V(た形-Thể quá khứ)+ほうがいいです。    Vない    +ほうがいいです。

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 31)

15-03-02011 | 10:43:46

Thể ý hướng - 意向形 A/Cách chia động từ , từ thể ます sang thể ý hướng 1.Với động từ ở nhóm I -Cách chuyển:Chuyển từ cột い của động từ ở thể ます sang cột お+う

Chi tiết


Giáo trình Minano Nihongo - みんなの日本語 (Bài 30)

15-03-02011 | 10:41:45

I/Mẫu câu+ Ngữ pháp -Mẫu câu: N1 に N2 が~~てあります。 -Ngữ pháp: Diễn tả chi tiết hơn một vật hiện hữu ở trạng thái như thế nào

Chi tiết


Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096


Nguyễn Trọng Lượng - Hà Nội
0987 932 932


Phạm Trung Thuận - Hà Nội
0964 30 30 30

Online

Visit : 9.359.259
Online : 90

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - du hoc ireland - link vao fun88, w88, v9bet - dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất - du học đài loan

nhận định bóng đá

tips bóng đá

du hoc ireland

vape shop

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

chung chi a2

dịch tiếng anh chính xác nhất

dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất

dịch tiếng anh bằng hình ảnh

dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng