Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Phân biệt thêm về cách dùng alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much

16-02-02011 | 10:42:29

• Các thành ngữ trên tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ alarge number of/ much/ many (formal)

Chi tiết


Một số trường hợp cụ thể dùng much & many

16-02-02011 | 10:41:29

• Many/ Much + noun/ noun phrase như một định ngữ. 1 She didn’t eat much breakfast (Cô ta không ăn sáng nhiều)

Chi tiết


Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

16-02-02011 | 10:39:50

1. So sánh bằng • Cấu trúc sử dụng là as .... as S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun • Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

Chi tiết


Tính từ và phó từ

16-02-02011 | 10:34:48

• Một tính từ luôn bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ một danh từ, nó luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa. • Trong tiếng Anh, có duy nhất một tính từ đứng sau danh từ:

Chi tiết


Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ

16-02-02011 | 10:33:36

1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã • Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc. It may have rained last night, but I'm not sure.

Chi tiết


Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại

16-02-02011 | 10:32:45

1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. • Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 động từ đều có giá trị như nhau). It might rain tomorrow.

Chi tiết


Điều kiện không có thật ở tương lai

16-02-02011 | 10:31:10

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + Verb hoặc were + [verb + ing]. We wish that you could come to the party tonight. (You can't come)

Chi tiết


Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if

16-02-02011 | 10:28:04

Thông thường các động từ này không được sử dụng với if trong câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.

Chi tiết


Cách sử dụng to be trong một số trường hợp

16-02-02011 | 09:31:05

• To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm) Mary is of a gentle nature: Mary có một bản chất tử tế. • To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square

Chi tiết


Tân ngữ

16-02-02011 | 09:29:34

1. Động từ dùng làm tân ngữ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ.

Chi tiết


Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096


Nguyễn Trọng Lượng - Hà Nội
0987 932 932


Hà Thị Mỹ Loan - Hà Nội
0964 30 30 30

Online

Visit : 7.806.444
Online : 23

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - du hoc ireland - link vao fun88, w88, v9bet - dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất - du học đài loan

nhận định bóng đá

tips bóng đá

du hoc ireland

vape shop

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

chung chi a2

dịch tiếng anh chính xác nhất

dịch tiếng anh sang tiếng việt nhanh nhất

dịch tiếng anh bằng hình ảnh

dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng